Què és el drenatge limfàtic?

El Drenatge Limfàtic Manual (DLM) és un tipus de massatge relaxant que activa el sistema limfàtic, augmentant la reabsorció de líquid intersticial i millorant la circulació de la limfa. Es tracta d’un massatge molt suau i lent, que es realitza empenyent la pell fins al límit de la seva elasticitat. Aquestes embranzides es fan en sentit a les diferents zones limfàtiques, on es troben els ganglis regionals.

El sistema limfàtic és un dels majors desconeguts del cos humà. És un sistema obert que corre paral·lel a la part venosa del sistema circulatori i que té el seu terme a les venes subclàvies, que desemboca en la vena cava superior, que va al cor.

El líquid intersticial és un líquid que envolta cadascuna de les cèl·lules del cos i és un mitjà d’intercanvi pels nutrients i l’oxigen que porta la sang i que necessiten les cèl·lules per la seva activitat normal.

Una de les principals funcions del sistema limfàtic és la de drenatge, on ajuda al sistema circulatori en la funció d’absorció i transport de compostos no necessaris cap als llocs on seran eliminats. També té una funció pròpia molt important, on a través dels ganglis del sistema limfàtic on hi trobem els limfòcits, que són els encarregats d’iniciar la resposta del sistema immunitari davant d’agents estranys, com bacteris o virus.

Per tant, el DLM millora l’estat de salut general de l’individu augmentant la quantitat de compostos tòxics / innecessaris que són eliminats del cos i millorant l’efectivitat del sistema immunitari davant possibles malalties.

Beneficis

El Drenatge Limfàtic posseeix beneficis que s’experimenten a nivell general de l’individu:

  • Depuració del cos: elimina els compostos tòxics i de rebuig.
  • Eliminació d’edemes (retenció de líquids).
  • Major efectivitat del sistema immunitari: Millora de l’estat general de salut.

Aquests beneficis generals es materialitzen en una gran quantitat de beneficis específics, depenent de la zona del cos treballada i de la situació de cada persona.

Exemples

  • És molt efectiu en tractaments anticel·lulítics.
  • Alleuja tota classe d’inflamacions, fins i tot la ciàtica.
  • Disminueix o elimina els efectes adversos d’un tractament mèdic fort.
  • Elimina la retenció de líquids (la permanència d’aquest efecte depèn de què causi aquesta retenció).
  • Eficaç contra el restrenyiment.

El drenatge limfàtic es pot aplicar de forma manual a través d’un massatge, a través de la pressoteràpia (aparell que aplica el massatge a través de pressions d’aire) o es pot realitzar de forma mixta, utilitzant les dues tècniques.

Informa’t del nostre bonus de 10 sessions.